مدرسه ایران

در جستجوی مدرسه‌ی ایرانی

معلم پژوهنده

 


پنجاهمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی معلم پژوهنده می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۳۰ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر اقبال قاسمی پویا هیات علمی بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش و دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش حضور یافتند. در این قسمت چگونگی تأسیس مراکز پژوهشی آموزش پرورش و استنادات پژوهشی سند تحول، تعریف معلم پژوهنده و پژوهش در عمل، ضرورت تربیت معلم پژوهنده و نحوه تقدیر از معلمان پژوهنده مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

مدیریت مهدکودک‌ها

 


چهل و نهمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی مدیریت مهدکودک‌ها می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ٢٣ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر ابراهیم طلایی پژوهشگر حوزه کودک و دکتر مجتبی همتی‌فر پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت علل شکل‌گیری مهدهای کودک، آسیب‌های موجود در مدیریت چندپارچه‌ی مهد و نیاز به مدیریت واحد در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود

نسل سلیمانی‌ها

 


چهل و هشتمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی دانش‌آموزان نسل سلیمانی‌ها می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۱۶ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر حسن ملکی معاون وزیر آموزش پرورش، رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی و دکتر حسن جعفریان پژوهشگر حوزه فلسفه تعلیم تربیت حضور یافتند. در این قسمت ویژگی‌های شهید سلیمانی، موانع شناخت ایشان و راهکارهای تربیت نسل سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.
.

تربیت جنسی

 


چهل و هفتمین قسمت از مدرسه ایران به بررسی تربیت جنسی می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۹ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد و دکتر سید علی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و سلامت جنسی حضور یافتند. در این قسمت نحوه صحیح تربیت جنسی، چالش‌های خانواده‌ها در موجهه با این موضوع، لزوم رویارویی با آسیبهای جنسی به عنوان مسأله و نه بحران و لزوم تدوین طرح جامع تربیت جنسی بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.
.

سند تحول آموزش و پرورش

 


چهل و ششمین قسمت از مدرسه ایران باحضور وزیر اسبق آموزش و پرورش به بررسی سند تحول بنیادین می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲ دی ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، علی اصغر فانی عضو شورای‌عالی آموزش و پرورش و موسی بیات، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت ضمن بیان تاریخچه‌ای از روند نگارش و تصویب سند ملی و سند تحول بنیادین در دولت‌های مختلف، موانع اجرای سند تحول از جمله فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بی توجهی به مدرسه محوری مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

بودجه آموزش و پرورش

 


چهل و پنجمین قسمت از مدرسه ایران باحضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه، به بررسی بودجه آموزش و پرورش می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲۵ آذر ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این قسمت اهمیت بودجه در رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴، مقایسه بودجه آموزش و پرورش با بودجه سایر نهادهای دولتی، توجه به ترازبندی معلمین و مهندسی نیروی انسانی و مطالبه از دولت و مجلس برای تنظیم بودجه متناسب با نیازهای آموزش و پرورشمورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

 

تحصیل اتباع غیرایرانی

 


چهل و چهارمین قسمت از مدرسه ایران باحضور معاون فرهنگی اجتماعی و سیاسی اتباع خارجی وزارت کشور به بررسی تحصیل اتباع خارجی می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۱۸ آذر ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، حجه الاسلام محمد علی نجف آبادی صالحی معاون فرهنگی اجتماعی و سیاسی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و محمدرضا آزادی معلم، روزنامه نگار و فعال حوزه مهاجرین حضور یافتند. در این قسمت لزوم حمایت دولت از مدارس خودگردان با استانداردهای آموزشی و مشکلات اتباع افغان برای ثبت نام در مدارس دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان

 

چهل و سومین قسمت از مدرسه ایران به بررسی جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۱۱ آذر ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر دکتر ولی اسماعیلی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دکتر موسی بیات پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش حضور یافتند. در این قسمت لزوم توجه مسئولین به برنامه ریزی بلند مدت در جذب معلمان، تأکید بر دانشگاه فرهنگیان به عنوان مبنای اصلی تربیت معلم و نقش دولت و مجلس در رفع کمبود معلم مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

سمپاد، استعدادهای درخشان

 

چهل و دومین قسمت از مدرسه ایران به بررسی سمپاد می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمدتقی رجبی معاون طرح و برنامه مدرسه علامه حلی حضور یافتند. در این قسمت اهمیت کشف استعدادهای درخشان، هدف از تشکیل مدارس سمپاد و چگونگی برقراری عدالت آموزشی با وجود این مدارس، مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.

گفتگو با وزیر

 


چهل و یکمین قسمت از مدرسه ایران به گفتگو با وزیر آموزش و پرورش می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش حضور یافت. در این برنامه مشکلات معلمان و دانشجویان فرهنگیان، وضعیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مسائل گوناگون حوزه تعلیم و تربیت بررسی شد. همچنین پرسش‌هایی از سوی دانش‌آموزان و معلمان مطرح شد که در قسمت چهل و یکم، وزیر آموزش و پرورش به آنها پاسخ خواهد داد.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.