دکتر سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش، در سومین قسمت برنامه مدرسه ایران، نقد خود را به قانون حذف تنوع مدارس دولتی بیان می کند.