ده‌ها سال تلاش برای آموزش عشایری، روایت تلاش انسان‌های فداکاری است که برای دسترس پذیری آموزش «مدارس سیار» را ابداع کردند.

در سومین قسمت برنامه مدرسه ایران نگاهی به این تاریخ پر افتخار داشتیم.