سی‌ و دومین قسمت از مدرسه ایران به بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌پردازد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد، دکتر محمود مهرمحمدی از اعضای گروه تدوین سند تحول و دکتر حبیب‌الله رحیم‌پورازغدی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت حضور یافتند. در این برنامه موانع برسرراه عملی شدن سند تحول، الزامات اجرای سند و لزوم تغییر در بدنه مجریان این سند بررسی شد.
برنامه مدرسه ایران کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما است که هر سه‌شنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش می‌شود. بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۷ خواهد بود.